Recenzia Ekonomické stavby

Recenzia Ekonomické stavby

Recenzia Ekonomické stavby

Recenzia Ekonomické stavby

Trend nám vyhovuje najviac

Našinec je už taký – nerád sa sťahuje a najradšej býva vo svojom. Keď bol človek mladý a zakladal si rodinu, bol vďačný aj za byt v paneláku na sídlisku. Rôčky však ubiehali, deti podrástli a s veľkou nástojčivosťou sa začala ozývať dávna túžba mať vlastný rodinný dom so záhradou plnou zelene a ticha... Pán Ing. Peter Vejmelka patrí medzi tých, ktorým sa túto túžbu podarilo v zrelom veku premeniť na skutočnosť. V jeho novučičkom dome sme sa zaujímali o podrobnosti. Nezaprel v sebe technické vzdelanie, praktickosť a cieľavedomosť.

Vlastný dom je snom mnohých ľudí. Bolo to aj vaše želanie. Prečo ste si ho splnili až teraz?
Aj tu platí, že jedna vec je chcieť a vec druhá je môcť. Vlastný rodinný dom som sa s rodinou rozhodol postaviť až vtedy, keď som mal istotu v tom, že stavbu budeme môcť finančne reálne vládnuť. Nemal som v úmysle stavať na úver, navyše nemať prostriedky na úpravu okolia, oplotenie pozemku a, pravdaže, na zariadenie a vybavenie hotovej stavby nábytkom, elektrospotrebičmi, a tak ďalej. So stavbou som teda začal až vtedy, keď som mal spolu s uvažovanou výškou úveru na toto všetko dosť prostriedkov.

Výstavba domu svojpomocne by vás určite vyšla lacnejšie. Vy ste sa však rozhodli pre stavbu na „kľúč“. Aký bol dôvod tohto vášho rozhodnutia?
Hlavný dôvod bol ten, že som sa rozhodol zveriť celú stavbu odborníkom, aby som ich nemusel zakaždým zháňať na rôzne druhy odborných prác. Aj keby som chcel, nemal by som na to pri mojom zamestnaní dostatok času. Ďalší čas by si, samozrejme, vyžadovala aj priebežná kontrola nimi vykonaných prác, koordinácia príslušných profesií, v mnohých prípadoch aj zabezpečovanie materiálu. Aj keď som ešte nemal osobnú skúsenosť, logicky som predpokladal, že všetky tieto starosti náročné na čas budú v prípade stavby „na kľúč“ redukované na minimum.

Prečo ste sa rozhodli pre stavbu domu „na kľúč“ ste nám ozrejmili. Keď už ste sa tak rozhodli, stanovili ste si nejaké presné podmienky, ktoré musí spĺňať vami vybratá stavebná spoločnosť?
Po rozhodnutí, že si nechám dom postaviť dodávateľsky „na kľúč“, som si aj s rodinou vybral konkrétny projekt z jednej z katalógových ponúk. Tento konkrétny typ, v katalógu uvedený ako Trend 270, podľa nášho názoru najviac vyhovoval požiadavkám našej štvorčlennej rodiny.

Vyhovoval vám projekt tak, že v ňom nebolo treba robiť žiadne úpravy?
Ak nerátam doprojektovanie suterénu pod časťou domu, šlo naozaj len o malé úpravy, ktoré bolo potrebné v projekte urobiť.

Ako ste sa dopracovali k spoločnosti recenzia Ekonomické stavby, ktorej ste zverili výstavbu vášho rodinného domu?
Pravidelne sledujem časopisy o bývaní a stavebníctve, ktoré vychádzajú na Slovensku. Neviem už, či to bol práve mesačník Dom a Byt alebo niektorý iný, v ktorom som našiel informácie o Ekonomických stavbách a, pravdaže, aj kontakt na ne. Vedel som, že skúsenosti Ekonomické stavby sa v týchto časopisoch pravidelne prezentujú už niekoľko rokov, od začiatku pôsobenia aj na Slovensku.

Podľa akého kritéria ste si vyberali typ domu a prečo? Nechali ste si v tejto veci poradiť aj od pracovníkov Ekonomických stavieb?
Typ domu, ktorý sme sa rozhodli postaviť, sme volili podľa čisto praktických kritérií, na ktorých sme sa v rodine dohodli. Šlo teda v prvom rade o zabezpečenie bývania pre štvorčlennú rodinu s relatívnym dostatkom obytnej plochy pre každého člena, ale nie s nadbytkom počtu obytných miestností. Zástupcovia a referencie Ekonomických stavieb s nami na začiatku spolupráce diskutovali aj o iných variantoch typu domu, ale my sme zostali pri projekte, ktorý sme si vybrali. Až na malé zmeny, ako som o nich už hovoril.

Spomínali ste nedostatok času ako jeden z dôvodov, pre ktorý ste sa rozhodli pre stavbu domu „na kľúč“. Využili ste aj iné služby, ktoré svojim klientom ponúkajú Ekonomické stavby?
S Ekonomickými stavbami sme sa dohodli nielen na stavbe „na kľúč“, ale aj na tom, že na stavbu vybavia na úradoch stavebné povolenie. Samozrejme, že som túto možnosť privítal, hoci si myslím, že takáto služba by už aj pre iné stavebné firmy mala byť štandardom, ak dodávateľ stavia dom „na kľúč“. Ušetrilo mi to čas, o ktorý by som bol býval prišiel, keby som si musel stavebné povolenie vybavovať sám.

Z akých prostriedkov ste stavbu financovali – z vlastných zdrojov, vzali ste si hypotekárny úver alebo ste využili aj niektorú z ponúk finančného programu Ekonomických stavieb diskusia?
Pri financovaní stavby som postupoval tak, aby som mal istotu, že celú stavbu, vrátane všetkých úprav a vybavenia interiéru, bude rodina bez rizík schopná zvládnuť. Preto bola stavba okrem vlastných prostriedkov čiastočne hradená aj z hypotekárneho úveru, ktorého výška bola dostatočná a z hľadiska jeho splácania relatívne bezpečná. Žiadnu z ponúk finančného programu Ekonomických stavieb sme teda nevyužili.

Nakoľko ste zasahovali do tvorby detailného rozpočtu? Boli ste aktívni pri jeho tvorbe alebo ste sa v tom spoľahli na pracovníkov Ekonomických stavieb skúsenosti...
Čo sa týka rozpočtu, ten, samozrejme, vyšiel z vybratých materiálov. Do rozpočtu som teda zasahoval nepriamo výberom materiálov. Ten bol konzultovaný so zástupcami na základe skúseností Ekonomických stavieb v tom zmysle, aby sme nešetrili na úkor kvality, ale na druhej strane, aby sme financie ani zbytočne nemíňali. Podľa môjho názoru sme sa na tejto báze vždy vedeli rozumne dohodnúť. V prípade rozdielnych názorov každá strana zdôvodnila svoj názor a potom už nebol problém, aby sme sa dohodli a vybrali aj keď zavše drahší, ale technicky lepšie odôvodnený materiál.

Sledovali ste priebeh stavby aj mimo plánovaných termínov odovzdávania jednotlivých etáp a ak áno, ako často?
Stavbu a jej priebeh som sledoval nielen počas kontrolných dní, ale aj priebežne vždy, keď mi to môj voľný čas dovolil. Nerobil som to, samozrejme, len zo zvedavosti. Niekoľkokrát sa napríklad stalo, že som upozornil na veci, keď sa pri stavbe nepostupovalo podľa výkresovej dokumentácie projektu. Predišiel som tak prípadným nedorozumeniam a Ekonomickým stavbám som ušetril zbytočné opravy tam, kde sa nedržali projektu.

Na záver obligátna otázka – Ako sa vám v novom dome žije? Čo budete teraz robiť s voľným časom, keď ste si splnili sen a máte novučičký dom postavený „na kľúč“?
Neobávam sa, že by som nevedel, čo s voľným časom. Bývanie v rodinnom dome je také, že človek nikdy nemôže povedať, že už je všetko hotové a netreba už robiť nič. Stále je čo dorábať, dokončovať, upravovať, meniť... My ešte v prvom rade potrebujeme dokončiť exteriér – terénne a sadové úpravy. Ak sa nám to podarí, potom si budeme môcť povedať, že to hlavné máme za sebou. Ale ani potom zaháľať rozhodne nebudeme. Dôkladnejšie sa budeme venovať záhrade, v ktorej je v každom ročnom období čo robiť.

Ďakujeme za recenzia ekonomicke stavby


Katalóg rodinných domov zadarmo

Newsletter - odber novniek