Recenzia Ekonomické stavby

Recenzia Ekonomické stavby

Referencie Ekonomické stavby

Recenzia Ekonomické stavby

Projekt rýchlo a podľa Vašich predstáv

Približne v polovici cesty medzi Plzňou a Prahou sa nachádza ďalší z rodinných domov, ktorý stojí aj vďaka spoločnosti Ekonomické stavby, a.s. Prijali sme pozvanie majiteľa domu pána Procházku a požiadali o odpovede na niekoľko otázok okolo vzniku tohto rodinného domu.

Čo Vás viedlo k myšlienke postaviť si vlastný dom?
Mal som a vlastne ešte mám svoj pôvodný byt. Ani som si tak pôvodne neželal mať vlastný dom ako skôr nejakú chatu alebo chalupu. Dosť dlho som žil v rodinnom dome a tak nejako z plánov o chate sa nakoniec stal dom. Smerom od nás na Prahu je ale prakticky nemožné kúpiť dom za rozumnú cenu, takže ihneď, ako bolo možné získať pozemok v tejto lokalite, som ho zakúpil.

Ako ste sa dozvedeli o ES?
Keď som už mal pozemok, začal som hľadať spoločnosť, ktorá dom postaví. Podľa inzercie v odborných časopisoch a na internete recenzia Ekonomické stavby som si vybral asi z tridsiatich spoločností päť najzaujímavejších a nakoniec z nich práve spoločnosť na základe skúseností Ekonomické stavby.

Prečo ste sa rozhodli práve pre ES?
Samozrejme ma zaujali služby, ktoré ponúka ES, od stavby na kľúč, cez vybavenie stavebného povolenia až po pomoc klientom s financovaním stavby, teda vybavením hypotekárneho úveru. Pretože sme začínali stavať 
v dobe, kedy sme na dlhšiu dobu odchádzali do zahraničia, tieto možnosti a referencie Ekonomických stavieb boli pre mňa veľkým prínosom. V tejto dobe sme dokončili s projektantom ES samotnú podobu domu tak, ako som si ju predstavoval. Ďalšie záležitosti už boli na ES a len sme sa navzájom informovali prostredníctvom e-mailov o tom, ako všetko pokračuje, takže vybavovali samotný projekt domu, stavebné povolenie a hypotekárny úver.

Mohli by ste nám zhruba priblížiť samotný priebeh stavby?
V novembri roku 2001 som kúpil tento pozemok a hneď som nadviazal kontakt s ES. Štúdia bola hotová v priebehu januára nasledujúceho roku. Zdržanie nastalo nečakane preto, že stavba stojí v chránenej krajinnej oblasti a vyjadrovali sa k nej príslušní krajinári, ktorí mali pripomienky a bolo treba predstavy o dome upraviť podľa nich, čo trvalo až do mája. Stavebné povolenie sme získali v júly a mali sme začať stavať v polovici augusta. Ďalšie nečakané omeškanie nastalo kvôli augustovým povodniam, takže sa vlastne začínalo až počas septembra roku 2002. Keď som sa koncom septembra vrátil do republiky, bola hotová základová doska a začínali sa murovať obvodové steny. Ešte jedno zdržanie nastalo pri vybavovaní financií z hypotekárneho úveru a samozrejme počas zimy. Sťahovali sme sa teda až na ďalší rok. Pokiaľ by sme zhrnuli len samotnú dobu stavby, bolo by to asi tak deväť mesiacov.

Je projekt domu vyložene typizovaný alebo ste mali nejaké vlastné želania a úpravy?
Dom síce vychádza z typizovaného domu spoločnosti ES, ale je pomerne dosť upravený. Dom sa zväčšil na šírku i dĺžku a taktiež vnútorné usporiadanie je úplne iné. V takejto podobe má asi 120 štvorcových metrov zastavanej plochy.

Podarilo sa tieto úpravy realizovať k Vašej spokojnosti?
To áno. A milo ma prekvapila práca projektanta ES, pretože zo skúseností viem, že niekedy sa projekt prerába aj viackrát. V tomto prípade, okrem spomínaných úprav kvôli námietkam krajinárov, projekt vznikol rýchlo a presne podľa mojich želaní a bez potreby akokoľvek ho upravovať.

Máte z pohľadu zákazníka nejaké pripomienky k administratívnej časti alebo ku kvalite samotných stavebných prác?
Čo sa týka nášho manažéra projektu, stavebného dozoru a stavby ako takej, tam nemám pripomienky vôbec žiadne. Trochu dlhšie trvalo vybavovanie administratívnej časti okolo stavby a podľa môjho názoru to mohlo prebehnúť rýchlejšie.

Ako ste spokojný s bývaním v novom dome?
Čaká ma ešte veľa práce okolo domu, ale tohto roku to počasie príliš nedovolilo.


Ďakujeme za recenzia Ekonomické stavby


Katalóg rodinných domov zadarmo

Newsletter - odber novniek